ABB Türkiye Resmi Partneri
background

Enerji Verimliliği Uygulamaları ve Çalışmaları Nelerdir?

lk7we1-uygulama-calismalari.jpg
Enerji Verimliliği Uygulamaları ve Çalışmaları Nelerdir? 15.06.2023

Enerji Verimliliği Uygulamaları ve Çalışmaları Nelerdir?

Enerjinin verimli kullanımına yönelik karar alınmasında karar verici makamlar veya kurumlar gelecekteki politikaların ana hedeflerini oluşturmak için çalışmalar yaparken şu maddelere dikkat etmelidirler:

◉ İnsanların Enerjiyi Verimli Kullanabilmeleri İçin Bilinçlendirme: Yapılan araştırmalara göre, insanların enerjiyi tüketme aşamasındaki alışkanlıklarını değiştirerek yani onları bilinçlendirerek enerji harcamalarında %10’a yakın bir azalma sağlanabildiği ölçümlenmiştir. 

◉ Enerjiyi Yönetmek İçin Programlar Uygulamak: Araştırmalara göre, enerjiyi yönetmek adına yapılan programları sürdürmenin toplam enerji tüketiminde %1 ile %2 değerleri arasında azalma meydana getirdiğini, tüketimde ise sermaye için yapılan harcamalar hariç %10 ile %40 değerleri arasında azalmaya karşılık geldiği belirtilmektedir.

◉ Sektörlerin Hepsinde Kabul Görecek Şekilde Nihai Enerji Tüketimini Sınırlandırmak: Gelecek için enerjiyi verimli kullanmak son derece önemli bir durumdur. Enerjiyi verimli kullanmak için yapılacak olan çalışmalar en basit işten en karmaşık işe kadar tüm sektörde çok önemlidir.

◉ Enerji Dağıtımı İçin Enerji Verimliliği: Doğalgaz ve elektrik gibi enerjilerin dağıtımında yapılacak olan düzenlemeler sayesinde enerjinin verimli kullanılmasına katkı sağlanabilir. Bu katkılara şu çalışmalar örnek verilebilir: Mevzuat değişikliklerinin yapılması, enerji verimliliği için yapılmış olan programların tüketiciye ulaştırılmasının sağlanması, üretim ve dağıtım aşamasındaki enerji firmalarının yeni enerji yatırımları yapmaları yerine enerji verimliliği ile ilgili yapılan çalışmalara yatırım yapmalarının  teşvik edilmesi, enerjinin verimli kullanılması adına geliştirilen teknolojilerin kullanılması, enerjinin iletim ve dağıtım işlemlerini gerçekleştiren hatların  düzenli bakımlarının yapılmasının sağlanması gibi daha birçok yol ile enerji verimliliği arttırılabilir.

◉ Aydınlatma Çalışmaları İçin Enerji Verimliliği: Aydınlatma alanında yapılan enerji verimliliği çalışmaları sayesinde, aydınlatılmasının istenildiği yerlerde aydınlatmanın kalitesinde hiçbir kayıp yaşanmadan aynı aydınlık seviyesine ulaşmak, aydınlatmada hem enerji verimliliğini hem de enerji tasarrufunu sağlayacaktır. Yapılan hesaplamalara göre, standart ticari işletmede tek başına aydınlatma elektrik tüketiminin %40’ını oluşturabilir. Aydınlatma kavramı için enerji verimini ve enerji tasarrufunu sağlayacak birçok durum vardır. Bunlar: Gün ışığından daha çok yararlanabilmek, enerjiyi verimli kullanan ampul ve lambalar kullanmak, kullanılmayan yerlerde aydınlatma yapmamak, aydınlatma elemanlarının periyodik bakımlarını yapmak, zamanlayıcı veya yaklaşım sensörleri gibi elemanlar ile aydınlatmayı kontrol etmek gibi daha birçok yöntem eklenebilir.

◉ Ulaşım İçin Enerji Verimliliği: Petrol krizi ile birlikte belli başlı ülkeler enerji verimliliği ve enerji tasarrufu ile ilgili çalışmalar başlatmışlardır. Bu çalışma sonuçlarının birisi de karayoluna nazaran daha avantajlı olan deniz yolu ve demiryolu gibi alternatif yük ve yolcu taşımacılığı için bu sistemlerin geliştirilmesi olmuştur. Bu yöntemlerin dışında da enerjiyi verimli kullanmak adına şu çalışmalar da yapılabilir: Karayolu ulaşımı için yakıt verimliliği arttırılabilir, şehir ulaşımı ve bağlantı noktaları en verimli olacak şekilde düzenlenebilir, trafik lambalarının ışıklandırma sistemi için enerjinin verimli kullanılmasını sağlayacak biçimde zaman ayarlamaları yapılabilir, insanların ulaşımdaki alışkanlıklarını değiştirecek şekilde bilinçlendirme çalışmaları yapılabilir.

◉ Binalar İçin Enerji Verimliliği: Dünya üzerinde üretilen enerjinin yaklaşık %40’ı binalar tarafından harcanmaktadır. İnsanlar yaşamlarının %80’nine yakınını binalarda geçirirler. Bu yüzden binalar hem enerjinin verimli kullanıldığı yer hem de yüksek sosyal yaşam standarttı sunan yerler olmalıdırlar. 

◉ Sanayi İçin Enerji Verimliliği: Enerji verimliliği konusunda sanayi sektörünün avantajı, diğer sektörlere nazaran daha az maliyet ile enerji verimliliğinin sağlanabilmesidir. Sanayi sektöründe enerji verimliliği için yapılan yatırımlar kendilerini yaklaşık 3 sene içerisinde amorti edebilirler. Dünya Bankasının araştırmalarına göre sanayi sektörü için enerji verimliliği sağlanabilirse bu durum çelik tesislerinde %22, çimento tesislerinde ise %28 tasarrufun sağlanmasına fayda sağlayacaktır. 

◉ Ölçümlere Göre Gerçeğe Dayalı Enerjiyi Verimli Kullanmak İçin Hedef Belirlemek ve Hedefleri Takip Etmek: Enerji verimliliği için doğru hedeflerin konması adına enerji harcamalarının gerçek verilere dayanarak doğru bir biçimde ölçülmesi ve takip edilmesi gerekmektedir.

◉ Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojilerinin Kullanımına Teşvik Etmek: Yenilenebilir enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji kaynakları için geliştirilmiş olan teknolojilerin kullanılmasını sağlamak, ekolojik dengenin korunması, sosyal yaşam standartların artması ve yeni iş imkanlarının oluşması gibi daha birçok konuda olumlu katkıları oluşturacaktır.

◉ Emisyon Ticaretini ve Talebini Azaltmak Adına Teşvikler Sağlanarak Yeni Pazarlar Açmak: Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi, üye olan ülkelerin sera gazlarını ekonomik koşulara göre verimli bir biçimde sınırlandırılması ile ilgili çalışmaları içermektedir.

2005 senesinde çalışmalarına başlayan AB Emisyon Ticaret Sistemi ilk emisyon ticaret sistemidir ve 4 temel kural üzerine inşa edilmiştir. Bunlar:

◉ Sınırlama ve Pazarlama Sistemi, yani ülke içerisindeki tesislere ücretsiz olacak biçimde salınım hakkı verilecek fakat yüksek karbondioksit salınımı yapan tesisler için sınırlı emisyon salınım izinleri verilecektir,

◉ İlgili sektörlerin katılım zorunluluğu, çoğunlukla yüksek karbondioksit yayılımı yapan tesisleri içermektedir,

◉ Güçlü bir biçimde uyum sağlamak,

◉ Kyoto Protokolü kapsamında olan ulusal düzenlemeleri destekleyici mekanizmalar üzerinde çalışmak.

Enerjinin verimli bir biçimde kullanılması için yapılacak olan çalışma ve uygulamalar oldukça fazladır. Fakat en kritik nokta, istenilen hedeflere ulaşabilmek için uyumlu olacak bir şekilde dünya üzerinde yaşayan her bir insanın gerekli özveriyi göstermesidir.

Enerji verimliliğinin sağlanması ve arttırılması için Dünyada ve Türkiye’de hem genel hem de farklı alanlara özel belli başlı çalışmalar gerçekleşmektedir.

Enerji verimliliği ile ilgili hazırlamış olduğumuz "ABB’nin Enerji Verimliliği Alanında Çalışmaları" yazımızı okuyarak daha fazla bilgi elde edebilirsiniz.

Hemen Teklif Al