ABB Türkiye Resmi Partneri
background

Enerji Verimliliği Neden Önemlidir?

7I236V-enerji-verimliligi-onemi.jpg
Enerji Verimliliği Neden Önemlidir? 15.06.2023

Enerji Verimliliği Neden Önemlidir?

Enerji olmadan gündelik yaşantımızın nasıl olacağını hiç düşündünüz mü? En basit işten en karmaşık işe kadar neredeyse hiçbir işi gerçekleştiremezdik öyle değil mi? Kısacası enerji yaşamımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Artan nüfus oranı, sanayi ve şehirleşme gibi daha birçok etken ile enerjiye duyulan ihtiyaç her geçen gün daha fazla artmaktadır. 

Küresel çapta halihazırda kullanılan enerji kaynakları içerisindeki en büyük pay oranına yaklaşık %85 pay oranı ile mineral yakıt olarak da isimlendirdiğimiz fosil yakıtlar sahiptir. Doğalgaz, kömür ve petrol fosil yakıtların en önemli örneklerindendir ve bu kaynakların rezervleri sonsuz değildir ve tükenme eğilimindedirler. Bu kaynakları dünya şimdiki mevcut kullanım miktarı ile kullanmaya devam ederse ve yeni rezerv alanlarının açılması için çalışmalar yapılmazsa, yapılan araştırmalara göre fosil yakıtlardan petrolün 53 sene, kömürün 134 sene, doğalgazın ise 52 sene sonra tükenmiş olacağı tahmin edilmektedir. Bundan kaynaklı dünya piyasasındaki aktörler yeni fosil kaynak rezervleri arayışları içerisindedirler. Fakat daha önce de belirttiğimiz gibi fosil yakıt kaynaklarının rezerv miktarının sınırı bulunmaktadır ve çevresel problemlere yol açtıklarından dolayı enerji ihtiyacı sorununa kalıcı bir şekilde çözüm oluşturulmasına olanak sağlamamaktadırlar. Bu sebeplerden dolayı enerjinin tüketilmesi konusunda bazı tedbir amaçlı yapılan çalışmalara devam edilmektedir. 

Bu tedbirlerin başında yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji ihtiyacının giderilmesi için enerji üretiminin yaygınlaşması gelmektedir. Fakat şu an içinde bulunduğumuz dünya koşullarıyla halihazırda bulunan enerji altyapısının tam olarak dönüştürülememesi ve yenilenebilir enerji kaynakları için geliştirilen teknolojilerin maliyetli olması sebebiyle yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji üretimi alanında gelinen nokta istenilen seviyede değildir. Araştırmalara göre yenilenebilir enerji kaynaklarının küresel nihai enerji harcamalarındaki kullanım oranı %10 gibi düşük bir seviyededir. 

Özetleyecek olursak, enerjiye duyulan ihtiyaçtaki artış, en başta ekolojik dengenin bozulmasına sebebiyet vermekle beraber, enerji kaynaklarının azalması, enerjideki fiyat artışından dolayı oluşan çeşitli sektördeki fiyat artışları, rekabette beklenmeyen yönde sapmalar, bütçe ve cari açıkları, dış ülkelere bağımlılık gibi daha birçok soruna yol açmaktadır. 

Enerji ihtiyacının karşılanması sebebiyle üretilen çözümlerin en önemlilerinden biri enerjiyi verimli kullanmaktır. Enerji verimliliği, enerjinin üretiminden tüketimine kadar geçen birçok aşamada süreci etkilemektedir. Bu yüzden enerji ihtiyacının karşılanmasında kritik bir konuma sahiptir. 

Enerji verimliliği ile ilgili diğer bir yazımız olan "Sanayi Sektöründe Enerji Verimliliği İle İlgili Uygulamalar" blog içeriğimizi okuyarak daha fazla bilgi elde edebilirsiniz.

Hemen Teklif Al